HỘI NGHỊ

Với 02 phòng hội nghị & 01 phòng hội thảo mới được nâng cấp, tổng công suất phục vụ hội nghị – hội thảo của THÁNG MƯỜI HOTEL & RESORT lên tới 500 khách tham dự cùng lúc.
Hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại mới được đưa vào sử dụng và luôn được bảo trì bảo dưỡng đúng chuẩn sẽ mang lại thuận lợi lớn cho các sự kiện được tổ chức thành công tại tại THÁNG MƯỜI HOTEL & RESORT.