First of all, the entire staff of Thang Muoi Hotel Tourism JSC in send you best wishes and warmest greetings health. We wish you a holiday full of joy and happiness with the best impression. xem tiếp...

  • Phòng đôi tiêu chuẩn

  • Phòng ba tiêu chuẩn

  • Phòng đôi cao cấp

  • Phòng ba cao cấp

  • Phòng bốn tiêu chuẩn

Massage

Massage - Khách sạn Tháng Mười

Lửa trại

Lửa trại - Khách sạn Tháng Mười
800.000VND/ 3 giờ đầu, 200.000VND mổi giờ tiếp theo.

Ca nhạc

Ca nhạc - Khách sạn Tháng Mười

Nhận tổ chức liên hoan, ca múa nhạc theo yêu cầu.
Giá thuế ban nhạc:
Đàn Organ, âm thanh: 1.500.000VND/3 giờ.
Ca sỹ: 400.000VND/người.( 02 bài )
Nhạc cụ khác: 300.000VND/1 nhạc công.

Cho thuê xe

Cho thuê xe tham quan - Khách sạn Tháng Mười

Cho thuê xe máy lạnh đời mới từ 4 đến 45 chổ

Quần vợt

Quần vợt - Khách sạn Tháng Mười

- Từ 5h00 đến 8h00 sáng & 16h00 đến 24h00: 100.000VND/ 1 giờ
- Từ 8h00 đến 16h00: 60.000VND/ 1 giờ
- Đèn chiếu sáng: 50.000VND/ 1giờ

Bida, bóng bàn

Khách sạn Tháng Mười
Giá dịch vụ: 20.000 đồng/giờ

Khách Sạn Tháng Mười Tuyển Dụng

06.09 2015
Khách Sạn Tháng Mười Tuyển Dụng Vị Trí Trưởng Phòng Kinh Doanh [...]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

26.05 2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách Sạn Du lịch Tháng Mười trân trong thông báo việc thay đổ nhân sự Ban điều hành Công ty cụ thể như sau: [...]

Hội nghị điển hình Tiên tiến 2011 - 2015 của Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm SAFACO

15.05 2015
Là đơn vị chế biến lớn nhất nước và được nhiều khách hàng biết đến như một thương hiệu uy tín trong nước và trên thế giới. [...]
Email: